Duvfritt.se - Håll fåglarna på avstånd!

Problem med fåglar?

De flesta butiks- och fastighetsägare kommer förr eller senare att få problem med duvor. Spillning / Träck fräter på markiser, skyltar och fasader. Fåglarna kan även sprida kvalster och salmonella, och det finns stor risk att kunderna uteblir.


Vi har specialiserat oss på:

 


             

 

Staty plågad av duva...

Copyright © | Duvfritt.se | Box 691 | SE-114 79 Stockholm