Fågelproblem? - Vi har produkterna som håller fåglarna på avstånd!

Fågelproblem?

... installera ett fågelskydd!

... låt inte duvorna skrämma bort kunderna!

Duvspröt / Duvpiggar

De flesta butiks- och fastighetsägare kommer förr eller senare att få problem med fåglar och fågelspillning.

Spillningen fräter på markiser, skyltar och fasader samt sprider kvalster och salmonella. Särskilt drabbade är restauranger och matvarubutiker som löper risk att kunder uteblir.


Copyright © | Duvfritt.se | Box 691 | SE-114 79 Stockholm